سخنان زنگنه قیمت نفت را نزولی کرد / پیش بینی نفت 80 دلاری از سوی ایران/ نظر متفاوت کارشناسان از توان تول