سفیران نروژ و فیلیپین هنگام فرود یک بالگرد در پاکستان کشته شدند