تلاش برای وحدت کامل اصولگرایان/تنها جامعتین را به رسمیت می‌شناسیم