وزیربهداشت: برای به ثمر نشستن‌ طرح‌های بهداشت و درمان قول 10 ساله می‌دهم