پیروانی: کی‌روش اعلام کرد ازبکستان برای بازی با ما باید پول بدهد/ برای انتقاد از سرمربی تیم ملی ۳ دقی