واکنش هاشمي به يکي از تصميم‌هاي آخرين وزير بهداشت دولت احمدي‌نژاد