جریمه 232 میلیون دلاری شرکت نفتی به دلیل معامله با ایران