سرمایه‌‌گذاری 12 هزار میلیارد تومانی و اشتغال ۷۰ هزار نفری در دفاتر پیش‌خوان دولت