حضور دانش آموز ویدئوی «شیب، بام؟» در پشت صحنه «پایتخت4»