یک هزار طلبه در حوزه های علمیه آذربایجان غربی مشغول تحصیل هستند