دانش‌آموزان: یمن وعده‌گاه نابودی شیاطین و مکر مکر‌کنندگان است/علامتی: چرا مجامع بین‌المللی سکوت ک