پبشنهاد قزاقستان و چین به ایران برای ساخت پالایشگاه 6 میلیون تنی