گزینه های منفعلانه عربستان در مواجهه با توافق هسته ایران/ ناتوانی علمی و فنی آل سعود