انتقاد از برخورد ابزاری غربی ها با مقوله حقوق بشر و هلال احمر