شمخانی: در قوانین ما اقلیت‌ها و قومیت‌ها، فرصت هستند