وزیر ارشاد: برای بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه درخواست رسمی داده‌ام