گزارش شفقنا از برگزاری ششمین همایش رویت هلال و تقویم ...