آخرین تمرین تیم ملی والیبال قبل از مسابقات لیگ جهانی‎ / عکس: پیام پارسایی