ترافیک پر حجم در خیابان‌های اطراف نمایشگاه بین المللی کتاب