علی دبیر در کنار ستاره ای که استقلالی و پرسپولیسی دوستش دارند/پیام صادقیان از زندگی او عبرت می گیرد؟