اصلاح‌طلبی که می‌خواهد کتب ضدفتنه را نقد کند/ سرنوشت متفاوت ۲ کتاب، یکی نایاب و دیگری جمع شد