پیله واردات بر دست و پای ابریشم ایرانی/سال گذشته هزار تن پیله‌تر ابریشم تولید شد