برخی مشخصات نوت ۵ مشخص شد؛ صفحه نمایش 4K و پردازنده اگزینوس 7422