140 عملیات امداد و نجات امسال در کرمانشاه انجام شد