معظمی: به اوپک گفته‌ایم راه را برای ورود نفت ایران باز کند