کمیته ملی المپیک قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد را تبریک گفت