وزارت ارتباطات اعلام کرد: آخرین رتبه بندی کشورها در اینترنت/ جایگاه ایران در سرعت و قیمت