حضور صنوف در اجرای نمایشگاه باعث ریل گذاری درست می‌شود/ الان نمی‌توان انتظار تفاوت جدی را در نمایشگ