حاجی‌پور، عابدین‌زاده و طاهری امروز وزن‌کشی می‌کنند