معاونان وزرای دفاع ایران و ترکیه در خصوص همکاری‌های دفاعی دیدار کردند