بازدید کفاشیان و اعضای هیئت رئیسه از موزه و فعالیت‌های اقتصادی آستان قدس رضوی