شمخانی: فریب نقشه غرب در بازی رقابت منطقه‌یی را نمی‌خوریم