تسلیت سرپرست دانشگاه تربیت مدرس در پی درگذشت استاد آیینه‌وند