حاشیه دوباره پس از اخراج آنالیزور؛ درگیری دو بازیکن مطرح در تمرین استقلال