ایران پس از لغو تحریم‌ها برای فروش ۴ میلیون بشکه نفت آماده می‌شود