کلاهبرداران چگونه خودروی چپی را به جای صفر می فروشند؟