توجه به خانواده معظم شهدا از مهمترین سیاست های دولت تدبیر و امید است