نخستین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی ناشنوایان در مشهد آغاز شد