دلخوش به رفع تحریم‌ها نیستیم/ ایجاد ده‌ها شرکت توسط وزیر صنعت در چهار سال خروج از دولت