حیات‌پور: در ۲ بازی آینده بازیکنان به دنبال حفظ شخصیت صبا هستند