هیوگو بارا علت مخالفت شیائومی با microSD را توضیح می دهد