برگزاری نمایشگاه، تفاهم‌نامه ترجیحی و تبادل هیأت‌های تجاری راهکارهای افزایش تجارت دو کشور است