طلاب برای دست‌یابی به قله‌های رفیع علمی مجاهدانه درس بخوانند