وزیرارشاد: با کتاب‌های زیرمیزی برخورد می‌شود/ کتاب‌هایی که از سوی کشور عمان در این‌جا حضور دارد کت