کواچ: با فال گرفتن می‌توانم بگویم چه نتیجه‌ای مقابل روسیه می‌گیریم