بازیکنان راه‌آهن پاداش دریافت کردند/ پرداخت مبلغی از قرارداد تا قبل از بازی با پیکان