درخواست مالی کی‌روش از ازبکستانی‌ها برای انجام بازی دوستانه