رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی درگذشت آئینه‌وند را تسلیت گفت