فیلمنامه «ایران برگر» در نمایشگاه کتاب رونمایی می‌شود