سخت‌ترین حریف ما آمریکا است/ نمی‌خواهم در مورد زنیت صحبت کنم